Privacy

Deze tekst beschrijft hoe er wordt omgegaan met uw persoons- en/of organisatiegegevens door onlineYou, een concept van Drost advies & creatie (hierna: onlineYou) via de website die personal branding als hoofdthema heeft, www.onlineyou.nl (hierna ook: de ‘Website’).

Wij verzamelen, gebruiken en delen persoons- en/of organisatiegegevens om de website van onlineYou te laten functioneren. Drost advies & creatie, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279605, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoons- en/of organisatiegegevens. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de voorwaarden en condities van dit privacybeleid.

Gebruik van informatie van onlineYou
Persoons- en/of organisatiegegevens van geregistreerde deelnemers aan onlineYou die u heeft verzameld via www.onlineyou.nl mogen uitsluitend worden gebruikt voor reacties op een bepaalde plaatsing of uiting (zoals een banner) van die geregistreerde deelnemer en niet voor het versturen van reclame en/of voor het verzamelen en verder verwerken van persoons- en/of organisatiegegevens van personen en/of organisaties die daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Doorgifte van uw persoons- of organisatiegegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoons- en/of organisatiegegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden.
Wij kunnen persoons- en/of organisatiegegevens doorgeven aan specifieke derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, oplichting of bedrog) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoons- en/of organisatiegegevens delen met een andere onderneming. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren.
Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doelen zoals in dit privacybeleid omschreven.

Gebruik van cookies
Wanneer u www.onlineyou.nl bezoekt, kunnen één of meerdere cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer achterlaat. De Website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome of Safari) om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken ‘session cookies’ om het navigeren in de website te vergemakkelijken en ‘permanente cookies‘ om gebruikersinstellingen te bewaren. Het gebruiksgemak van de Website wordt zo voor u geoptimaliseerd. Permanente cookies dienen om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om informatie te verzamelen voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing. U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en/of om cookies te weigeren, daarvoor kunt u uw web browser instellen. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de browser. U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookie is maximaal 60 dagen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verzamelen van gegevens
Wanneer u gebruikmaakt van www.onlineyou.nl verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • van personen die een ‘onlineYou-account’ hebben gekregen (geregistreerde gebruikers), verzamelen en verwerken wij (eventuele) inlogdata, informatie over opdrachten en eventuele aanvragen op opdrachten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en overige voor deelnemers en/of opdrachtgevers;
 • van alle bezoekers van de Website verzamelen en verwerken wij standaard informatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar onlineYou;
 • van bezoekers, deelnemers en opdrachtgevers die via de website communiceren, verzamelen wij IP-adressen en e-mailadressen;
 • van deelnemers aan een in de toekomst te creëren forum verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op een forum hebben geplaatst;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres en, voor zover opgegeven, naam, adresgegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en (afhankelijk van de gebruikte dienst) soms financiële informatie, zoals gebruikte betaalmethodes;
 • van deelnemers aan promotieacties verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzendingen voor de betreffende actie;
 • van mensen die een bericht sturen aan onlineYou.nl verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;

naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken over geschillen tussen professionals en opdrachtgevers en/of adverteerders (waaronder persoons- en/of organisatiegegevens) en informatie over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en overig onrechtmatig handelen.

Doel verwerking gegevens
Uw gegevens worden gebruikt voor het:

 • kunnen leveren van onze diensten zoals het beschikbaar stellen van een online platform op www.onlineyou.nl voor belanghebbenden op het gebied van personal branding (voor zelfstandige professionals, opdrachtgevers en adverteerders), forums, tools, overzichten van nuttige links, bedrijfspresentaties, miniwebsites en promotieacties indien u daaraan deelneemt;
 • bevorderen van veilig contact via onlineYou en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via www.onlineyou.nl;
 • beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
 • verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • innen van vergoedingen;
 • meten van de belangstelling voor de diensten van onlineYou en het bevorderen van het gebruikersgemak van de website;
 • informeren van gebruikers over eigen diensten en updates;
 • doen van gerichte eigen aanbiedingen en het verzenden van eigen reclame-uitingen en eventuele andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Marketing
De gegevens die wij verkregen hebben via de plaatsing van uitingen zoals uw profielinformatie, banners, miniwebsites, bedrijfspresentaties, profielen of advertenties op onlineYou, kunnen wij gebruiken om u aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor soortgelijke producten of diensten van onlineYou of producten of diensten die in het verlengde liggen van onlineYou.
Door u en/of uw organisatie bij onlineYou als deelnemer te registreren, heeft u verklaard akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en dit privacy regelement. Als u geen communicatie-uitingen van onlineYou meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op info@onlineyou.nl.

Gegevens wijzigen en verwijderen
Als deelnemer aan onlineYou kunt u uw persoons- en/of organisatiegegevens bekijken, laten wijzigen of verwijderen door onlineYou d.m.v een verzoek per e-mail naar info@onlineyou.nl. Bezoekers kunnen contact opnemen via info@onlineyou.nl voor het inzien van uw persoons- en/of organisatiegegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op www.onlineyou.nl. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoons- en/of organisatiegegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren persoons- en/of organisatiegegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het bekrachtigen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.

Graag wijzen wij deelnemers er op dat hun profielgegevens na aanmelding bij onlineYou op internet zichtbaar worden. Potentiële opdrachtgevers kunnen op basis van de profielen inhoudelijke selecties maken. Alleen opdrachtgevers die interesse hebben in de diensten van een deelnemer kunnen, nadat zij zich bij ons bekend hebben gemaakt, bestanden (indien van toepassing, zoals een cv of presentatie) downloaden. Wees bewust wat wel en wat niet op het internet zichtbaar wordt. Wij raden professionals aan om het openbaar zichtbare profiel goed te controleren.

Beveiliging gegevens
Wij nemen diverse organisatorische en technische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoons- en/of organisatiegegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Wij kunnen echter niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit privacybeleid kunt u sturen naar info@onlineyou.nl. Dit privacybeleid is aangepast op 1 juli 2015.

Ben Drost
onlineYou, 1 juli 2015

Deelnemersprofiel

De eventorganisator

Anoeska Hagenstein, eventorganisator | onlineYou personal brandingIk zorg dat uw eventidee professioneel uitgevoerd wordt zodat uw bezoekers (en u) enthousiast zijn. lees meer...